PDA

View Full Version : Redneck MeteorologySnakebyteXX
01-10-2006, 06:51 PM
http://img219.imageshack.us/img219/1636/redneckweatherstation6jq.jpg

dg-in-centralpa
01-11-2006, 05:21 PM
Ya gotta love them rednecks! They think of everything. LOL

DG

nAz
01-11-2006, 05:29 PM
ha haha hahaha hahahahaha /ccboard/images/graemlins/smile.gif